Honeyview

Honeyview - โปรแกรมดูภาพที่รวดเร็วดาวน์โหลด Honeyview (v5.33)  

โฆษณา


ดาวน์โหลด

ความสามารถหลัก

  • รองรับระบบ: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
  • ไลเซนส์: ฟรีแวร์ (ไม่มี โฆษณา/สปายแวร์/ไวรัส), EULA
  • สามารถแสดงข้อมูล EXIF ในไฟล์ JPEG รวมถึงข้อมูลตำแหน่ง GPS
  • สามารถแปลงไฟล์ภาพพร้อมกับปรับขนาดได้

รองรับรูปแบบไฟล์

  • รูปแบบไฟล์ภาพ: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, DDS, JXR, WebP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PGM, PNM, PPM, and BPG
  • รูปแบบไฟล์์ RAW: DNG, CR2, CRW, NEF, NRW, ORF, RW2, PEF, SR2, and RAF
  • รูปแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหว: Animated GIF, Animated WebP, Animated BPG, and Animated PNG
  • รูปแบบไฟล์บีบอัด สำหรับการเข้าดูไฟล์ภาพโดยไม่จำเป็นต้องแตกไฟล์: ZIP, RAR, 7Z, LZH, TAR, CBR, and CBZ