ดาวน์โหลด | องค์กร | ซื้อทันที | ภาพหน้าจอ | ประวัติ | วิธีใช้ | วิธีการ | โฟรัม

Buy Bandizip

Purchase a license


Bandizip Professional Edition
Single-user License

$30 USD
Buy Now
Bandizip + Honeycam Package
Price-discounted Package
$30 + $26 = $56
$44.80 USD (20% Discount)
Buy Now

FAQ

Get your license again

When you complete your payment, your Bandizip license information (including its product key) will be sent to your email.

If you’ve lost your license information, enter and submit the email address which was registered when you bought Bandizip. The license information will be sent to your email again.