ดาวน์โหลด | ภาพหน้าจอ | ซื้อทันที | วิธีใช้ | WebP | วิธีการ | ประวัติ | โฟรัม

Honeycam - The Best GIF/WebP Maker

Honeycam คือ โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF คุณภาพสูง สร้างภาพเคลื่อนไหวจาก เกมที่คุณเล่น คลิปวิดีโอ หรือ สอนใช้โปรแกรม


วิธีใช้

วางโปรแกรมไว้รอบบริเวณที่จะทำการบันทึก คลิกบันทึก และหยุดเมื่อเสร็จ หลังจากนั้นคลิกจัดเก็บ


และนี่คือผลลัพธ์

Copyright(C) Blizzard Entertainment, Inc.

ความสามารถหลัก

Super-simple creation

Create an animated GIF/WebP file with just a few clicks.

High-quality quantization

GIF format supports only 256 colors, but you can create an animated file of high-quality with quantization.

Easy and quick editing

Honeycam provides many ways to crop and resize an image. You can also reduce the number of frames or set the frame playtime.

Make a GIF/Video Collage

So easy to make a GIF/video collage with lots of GIFs/videos.

A variety of filter effects

Lots of video filters from basic color correction to various filter effects: blur, mosaic, bloom, vignette, color curve, chromakey, etc.

Photo frame effects

Use photo frame effects to create a whole new animated file.

Insert texts, chat bubbles, and stickers

Add texts, chat bubbles, and stickers to your animated file so easily and quickly.

Animate texts, chat bubbles, and stickers

Add animations of texts, chat bubbles, and stickers into your file.