ความสามารถหลัก | ภาพหน้าจอ | ประสิทธิภาพ | ประวัติ | วิธีใช้ | วิธีการ | โฟรัม
Bandizip for macOS
All-in-One Archiver for your Mac

Basic features

Supported formats

ZIP, 7Z(lzma2), ZIPX(xz), TAR, TGZ, GZ

Supported formats

7Z, ACE, AES, ALZ, ARJ, BH, BIN, BZ, BZ2, CAB, Compound(MSI), EGG, GZ, IMG, ISO, ISZ, LHA, LZ, LZH, LZMA, PMA, RAR, RAR5, SFX(EXE), TAR, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WIM, XPI, XZ, Z, ZIP, ZIPX, ZPAQ, ZST

Bandizip (macOS)

Bandizip is a powerful archiver for macOS users with a variety of convenient features.

System requirements
• Bandizip: macOS 10.13 (High Sierra) / Bandizip 365: macOS 11 (Big Sur)
• 64-bit processor