ความสามารถหลัก | ภาพหน้าจอ | ประสิทธิภาพ | ประวัติ | วิธีใช้ | วิธีการ | โฟรัม
ready for apple silicon

Bandizip for macOS
All-in-One Archiver for your Mac


screenshot

ดาวน์โหลด


Features

Bandizip is a powerful archiver for macOS users with a variety of convenient features.

Compression


Decompression


Image Preview in Archive


Various features