ดาวน์โหลด | ประวัติ | วิธีใช้

〈 วิธีใช้

Honeyview เปิดไฟล์ภาพอัตโนมัติเมื่อมีการดาวน์โหลดจากเบราเซอร์

ถ้าคุณดาวน์โหลดไฟล์ภาพใน Google Chrome และ Honeyview เปิดไฟล์นั้นโดยอัตโนมัติ สาเหตุเกิดจากการตั้งค่าใน Chrome ไม่ใช่ Honeyview คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ใน Chrome เพื่อแก้ปัญหานี้

(Chrome) การตั้งค่า ▶ ขั้นสูง ▶ ดาวน์โหลด ▶ เปิดไฟล์บางประเภทโดยอัตโนมัติหลังจากที่ดาวน์โหลดมา ▶ ล้าง