ดาวน์โหลด | ประวัติ | วิธีใช้

วิธีใช้

  1. แป้นลัดสำหรับ Honeyview
  2. Honeyview เปิดไฟล์ภาพอัตโนมัติเมื่อมีการดาวน์โหลดจากเบราเซอร์