ดาวน์โหลด | ประวัติ | วิธีใช้

〈 วิธีใช้

แป้นลัดสำหรับ Honeyview

Honeyview รองรับการใช้งานแป้นลัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดูภาพ

แป้นลัดหลัก

การย้ายภาพ

ดูภาพ

ย่อ/ขยาย

ลูกเล่นภาพ

สไลด์โชว์

ที่คั่น

โฟลเดอร์ภาพ

ปรับขนาดกรอบ

อื่นๆ

การควบคุมเมาส์